Konsulenttjenster

 

Innholdsproduksjon til sosiale medier og digitale plattformer

Vi produserer innhold til ulike kanaler i sosiale medier og digitale plattformer, i tråd med bedriftens visuelle profil. Hvilke kanaler som er egnet, avhenger av mål, målgrupper og situasjon, samt hvilket budskap bedriften vil formidle. Vi kan også produsere animasjoner og videomateriale. Et samarbeid rundt innholdsproduksjon kan foregå gjennom mindre eller større pakker, avhengig av behov. Vi kan tilby innhold på både norsk og engelsk.

IMG_2443.PNG
IMG_2444.PNG
IMG_2447.PNG
IMG_2446.PNG
IMG_2445.PNG
IMG_2442.PNG
IMG_2325.PNG
IMG_2427.PNG
IMG_2429.PNG
IMG_2432.PNG
IMG_2428.PNG
IMG_2431.PNG

The Plus, Vestre AS.

Runway, Vestre AS.

 

Rendering og visualisering

Vi kan visualisere deres prosjekter og ideer. Ved denne type oppdrag kan vi bistå med å illustrere ulike alternativer og oppsett inn i foto og faktisk miljø der de skal stå, eller i tegninger. Dette gjør det lettere å vurdere ulike alternativer og sammen finne den beste løsningen. 

 

Vi tar i bruk en kombinasjon av Solidworks, Keyshot og Adobe Photoshop for å ferdigstille forslagene. De ferdige forslagene settes sammen til en oversiktlig rapport som viser til hvilke produkter man ser på tegningene.

STANDDESIGN

 

Utforming og visualisering av messestand. Standen blir tegnet opp i faktiske mål for å se hva det er plass til, i tillegg til å lage oversiktlige tegninger av plasseringen av de ulike elementene. Det blir også utviklet en egen fargepalett. 

closeup forum_planter.jpg
Presentasjon4.jpg
Stripes_langsbekken_område3.2431.jpg

Render av møbleringsforslag i foto.

Ferdig resultat og slik det ser ut på området i dag.

IMG_2520.JPG

Vestre AS.

Vestre AS.

 

Case study / referanseartikkel

Vi tilbyr å skrive artikler som skal ut på nettside, nyhetsbrev og lignende. Det kan for eksempel være artikler som refererer til spesifikke prosjekter eller artikler hvor vi skriver om et gitt interessefelt eller tema. 

Skjermbilde 2021-01-26 kl. 16.15.01.png

Her er eksempler på artikler vi har skrevet i samarbeid med Vestre sin kommunikasjonsansvarlig.

Runway - les artikkelen her

Catosenteret - les artikkelen her

Vestre AS.

 

Rapporter og innsiktsarbeid

Vi har erfaring med å utføre innsiktsarbeid innenfor ulike interessefelt for kunder, for så å presentere dette i en visuell sluttrapport. I slike prosjekter gjør vi research og innhenter informasjon fra relevante fagpersoner. Ut fra informasjonen vi samler, lager vi en rapport som oppsummerer og tydeliggjør de viktigste funnene. Sluttproduktet er en visuell og oversiktlig rapport som kan fungere som et oppslagsverk.

Skjermbilde 2021-01-26 kl. 15.46.13.png
Skjermbilde 2021-01-26 kl. 15.46.22.png

Vestre AS.